Om Jaggeree.com

Hoveddelen av disse sidene skal handle om hvordan man får bedre økonomi. Hva du har å rutte med av penger, avhenger av inntekten og utgiftene. For å få bedre råd kan man øke inntektene, eller redusere utgiftene. Det beste er som regel en kombinasjon av begge.

Denne todelte veien til bedre økonomi, vil også gjenspeiles i hvilke problemstillinger vi tar opp på nettsiden. Noen artikler er om enkle grep for å kutte utgiftene. For eksempel hvordan man får bedre renter på et boliglån, hvordan man refinansierer forbrukslån og kredittgjeld, eller andre grep som sparer en for renteutgifter. Andre artikler vil fokusere på inntektene. Hvordan velger man å investere i de rette aksjene? Hva bør man se etter før man velger å kjøpe andeler i et fond? Hvilken pensjonssparing lønner seg mest? Hvilke meglerhus har de laveste kurtasjesatsene? Når bør man investere i gull og andre råvarer?

Selv om vår egen økonomi er mest opp til oss selv, og hva vi foretar oss i livet, er det viktig å kjenne til de makroøkonomiske faktorene også. Investorer som opplever kontinuerlig suksess, forstår hva politiske og markedsmessige trender og avgjørelser betyr for deres egen bankkonto. Nyheter av denne art vil derfor også tas opp etter hvert. Har du som leser noen innspill eller tilbakemeldinger, kan du kontakte oss per epost.